فرهاد دریا ، در بروکسل

شهر بروکسل که پایتخت کشورشاهی بلجیم است هر آنگاهی پذیرای بهترین هنرمندان و آوازخوانان مطرح و با نام دنیا می باشد . در این سلسله هنرمند و آوازخوان خوش نام و خوش صدای کشورما افغانستان ،فرهاد دریا ، گرمترین ، شاد ترین و خاطره انگیز ترین کنسرتش را با حضورجمع افغانهای مقیم در بلجیم در تالار تیاتر سن میشل بروکسل دیشب 29/11/2014 اجرا کرد که به گفتهء خودش " که یکی از منظم ترین ، شادترین و محبت انگیزترین کنسرتش بود" برنامه به ساعت 20:20 دراوج سرور و شادی که روح محفل را میلودی دلنواز و ریتم مستی آفرین آهنگ "هموطن چیزی بگو تا این هوادیگر شود " آغاز گردید . فرهاد دریا ، علاوه ازتسلط اش در عرصه موسیقی درارایه و اجرای آن مهارت خیلی عالی دارد و نا گفته نباید گذاشت در بیان و فصاحت کلام و ضمناً بذله گوئی دست بالا دارد . دریا ، با موج خروشان و روحنوازش با این همه بهتری که در سرشت و احساسش است لحظه به لحظه به  انسجام هوای شاد و گرم محفل افزود . در اندکترین وقفه های که بین ختم آهنگ و آغازآهنگ بعدی بوجود می آمد ، صدای دریا ، دریا ، دریا ، دریا ........... حاضرین ، از دریا شان می خواستند تا به شانه های موج صدا و نوای موسیقیش آنها را با خود از بیقراری های روزگار غربت به سوی آرامش خروشان ببرد که فرهاد دریا این با تمام احساس و محبتش کرد . محفل ساعت 22:50 شب با آهنگ " این غم بی حیا مرا رها نمی کند " که خیلی  آرام که صدای فرحت بخش فرهاد دریا ، را گیتار همیاری می کرد به پایان رسید . من باری سالها قبل در کنسرت  که فرهاد دریا ، هنرمند سال شده بود در بالروم هوتل کانتنیتال کابل اشتراک نموده بود و اینک دیشب . از آن زمان تا حال سالهای زیادی گذشته  اما فرهاد دریا وقتی می خواند با همان روحیه جذابیکه در آن سالها می خواند حالا همچنان با انرژی و قوت و می خواند . آرزو دارم که او همیش چنین سرحال و سرشارازاین توانائی باشد تا که به دلهای ما در سایه صدا ونوای دلپذیرو گرمش زمینه خلوتی میسر شود اگر به لحظهء هم گردد رهائی باشد از گرفتاری های روزگار غربت. تاباد چنین بادا  .

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

30/11/2014

 

/ 0 نظر / 32 بازدید