شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/٢٥
سومین روز سیمینار بین المللی علمی و تحقیقی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی درشهر مزارشریف برگزار شد .

تاریخ : May 15, 2007
كتگوري : General
منابع : Bakhtar

سومین روز سیمینار بین المللی علمی و تحقیقی بزرگ مرد اندیشه و تفکر جهان حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی امروز درشهر مزارشریف برگزار شد . این سیمینار به احتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ دو روز قبل در کابل برگزار شد و سومین روز سیمینار در زاد گاه این خردمند بزرگ در ولایت بلخ به کار خود ادامه داد.این سیمینار به مناسبت هشتصد ومین سالروز تولد شاعر، عارف و ابرمرد بزرگ سخن و عرفان مولانا جلال الدین محمد بلخی راه اندازی گردیده است .حدود یکصد تن از اشتراک کننده گان این سیمینار و مهمانان خارجی امروز وارد شهر مزارشریف شده و از کلبه ای ویرانه که زمانی مهد پرورش اندیشه مندان عرفان بود و پدر مولانا در ان تدریس میکرد دیدن نمودند. این خانقا در ولسوالی بلخ در فاصله بیست دو کیلو متری شهر مزارشریف موقعیت دارد.دیوار های فروریخته بدون کلکین و دروازه و خارهای رویده در صحن حویلی ان چون نیشتر به چشمان می خلد و زمانی را در ذهن تداعی می کند که پدر مولانا دران خانقا عرفان تدریس میکردبدون شک دیدن این مخروبه احساسات عاطفی دورانی را بر می انگیخت. روی این دلیل سید محی الدین گوهری رئیس بورد مشورتی ولایت بلخ که همزمان یکی از متنفذین ولایت بلخ میباشد پنج جریب زمین خویش را در ناحیه اول بخاطر اعمار مرکز فرهنگی ، علمی و تحقیقی مولانا اهداکرد .پس ازان  اشتراک کننده گان در شهر مزارشریف در کار سومین روز سیمینار مولانا در تالار ولایت بلخ اشتراک نمودند. دراغاز کار سیمینار قطعه شعر مولانا توسط حاجی سمع بخوانش گرفته شد بعدا" عطا محمد نور والی بلخ درمورد ابعاد مختلف زنده گی فرهنگی و عرفانی مولانا صحبت نموده از سازمان یونسکو که سال 2007 را بنام مولانا مسمی نموده اند تشکری کرد. او همچنان گفت، بلخ مهد پرورش بزرگان ، علما و شاعران بزرگ در ادوار مختلف بوده و تاریخ پنج هزار ساله ای ان خود مصداق این مدعا میباشد . وی همچنان درمورد زنده گی مولانا ،سفر به قونیه و اشنایی وی با شمس نیز صحبت کرده سلسله اقدامات ان ولایت را در عرصه های فرهنگی بر شمرد.بعدا" دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که ریاست سیمینار را عهده دار بود صحبت نموده کار کردهای کمیسیون برگزاری سیمینار بین المللی علمی تحقیقی مولانا را برشمرده تصریح کرد که کمیسیون موظف یازده نفری پس از 43 جلسه راه اندازی این سیمینار را فراهم کرد. وی همچنان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ سه رساله ای را که مثنوی مولوی نیز دران شامل میباشد بچاپ رسانیده است .وی به نماینده گی ازوزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون موظف از مردم ولایت بلخ قدردانی کرد .مبارزراشدی دراین سخنرانی تصریح کرد که فرهنگ سازی و غنامندی فرهنگی درکشور تنها وظیفه دولت نیست وی نقش مردم و علما را دراین راستا  نهایت با اهمیت توصیف کرده روشن ساخت که در هرکلام مولانا پرده از شقاق نفاق وجدایی برداشته شده بر وفاق و همدلی تاکید گردیده است . مبارز راشدی همچنان گفت که ارزو دارد زمینه های بهتر فرهنگ و فرهنگ سازی با برگزای سیمینار ها درکشور فراهم گردد.اظهر دهلوی یکتن از اشتراک کننده گان سیمینار نیز در سخنرانی هایش از مولانا مرد سخن و اندیشه کشور گفت که پیام مولانا پیام همزیستی و انداز است او در گفته هایش پرده ها و دیوار ها میان ملت ها را برداشته است .وی تصریح کرد که در قانون اساسی هند مفکوره و اندیشه های مولانا تبلور است دراخیر، کار سیمینار توسط روان فرهادی جمعبندی و ارزیابی گردید.شاملان سیمینار بعدا" از زیارت روضه شاه ولایتماب حضرت علی (ک) واز ابده فریخته  گان که درجوار لیسه سلطان غیاث الدین شهر مزارشریف به مصرف شخصی  والی بلخ اعمارگردیده دیدن نمودند د ردیوار سنگی این ابده حدود سی عکس دانشمندان ، ادبا ، شاعران و رجال نام اور کشور همراه با برگنامه ای از زنده گی و تصویرانان حک گردیده است .

این ابده به مصرف یک صد هزار دالر امریکایی از وجه شخصی عطا محمد نور اعمار گردیده است .

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :