شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - دوشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٠

عمیق ترین تاثرات خود را  در مورد شهادت اجمل نقشبند ی خبرنگار جسور و دلیر افغان ، بدست طالبان  ابراز میدارم.برای اجمل نقشبندی  بهشت برین  وبرای  دوستان  ، خانواده  و همکاران نقشبندی از بارگاهء ایزد متعال صبر جمیل  تمنا میدارم .

    فضل الر حیم  رحیم خبر نگار ازاد

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :