شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۸

به بهانهء بیست وپنچ سال تلاش ژورنالستیک داکتر داود جنبش

من با شنیدن صدای داود جنبش ازطریق رادیوئی بی بی سی سالها قبل با نام و فعالیت خبرنگاری وی   اشنا شدم .داکتر داود جنبش  نتنها صاحب صدای رسا و گیرا است بلکه فصاحت بیان یکی دیگر از ویژه گی های او را تشکیل میدهد که با ترکیب جملات و در یافت زیبا ترین  لغات زبان پشتو به رنگنیی برنامه هایش که با عث جلب  توجه شنونده می شود  استثنائی بودن  وی را در ردیف اکثر خبر نگاران افغان به ثبوت می رساند.

همانطوریکه گفتم داکتر داود جنبش صاحب سلیقه ء هنری ژورنالستیک است ، او این همه را به شکل باد اورده بدست نیاورده  بلکه ارزو های دوران جوانی او را در ختم تحصیل مکتب به امتحان کانکور از ولایت کنر به ولایت ننگرهار می برد و سپس در نخستین روزهای طراوت بهار به او مژده میدهند  که وی موفق گردیده تا شامل فاکولته ء ژورنالیزم  پوهنتون کابل گردد.داکتر جنبش  با ورود ش  به پوهنتون کابل مسیر تحقق ارزو های خود در می یابد. و بدین گونه وی پله های رسیدن به معیار های  ژورنالیزم معاصر را یکی پی دیگر  می پیماید تا اینکه  داکتر داود جنبش برای ادامه ء تحصیلات بیشتر و عالی در  زمینه ء ژ ورنالیزم  راهی خارج از کشور می شود و در زمینه ژورنالیزم داکتری خود را بدست می اورد. بدست اوردن داکتری در هر مسلک ویا علمی که  باشد زحمت و تلاش بیشتر و همزمان کسب اندوخته و تجربه ء بیشتر را می طلبد.امروز که همه ء تلاش ها ، زحمات و تجربه و اندوخته داکتر داود جنبش در عرصه خبرنگار ی  بیست وپنچ ساله می شود از نظر موقف علمی او کادر مجرب علمی ومسلکی به شمار میرود و اموخته ها اندوخته های وی  موثر ترین مواد درسی  و شخص داکتر داود جنبش  بهترین  اموزگار به حیث کادر مسلکی علمی در پوهنتون کابل به نیازمندی  ان موسسه تربیوی علمی اولاد اینده وطن بویژه در عرصه ژورنالیزم میباشد.زیرا کشورما از پنچ سال بدین سو بعد از یک رکود مطبوعاتی شیوه های خبرنگاری موثر را تجربه می کند که بیشترین گردانندگان رسانه ها و یا عرصه مطبوعات  افراد مسلکی و کار اگاه در این عرصه نیستند. و از جانبی دیگری هرچند جلوه های ظاهری  مطبوعات امروزی کشور ما را غیر وابسته می گویند ، اما در واقعیت مسله وابستگی مادی به سازمانهای مدد رسان باز هم مطبوعات کشور ما را در چنگال وابستگی حفظ می کند .اگر در این پنچ سال گردانندگان مسلکی و کار ازموده در راس مطبوعات کشور ما وجود میداشتند با باور کامل می توانم بگویم که با خود کفا ساختن ، خود را از وابستگی مادی نجات می دادند.اگر امروز مساعدت مادی این موسسات به مطبوعات کشور ما قطع گردد  ما به دوران پنچ سال قبل بر می گردیم که ممکن یک یا دو نشر یه دولتی و یا یک کانال دولتی رادیو و تلویزیون خواهیم داشت .بنا برای این که خدا ناخواسته این سلسه ء  وابستگی مادی مطبوعات کشور ما  به سالهای متمادی طول نکشد  و از جانبی هم مطبوعات غیر وابسته ء ازاد که با ژورنالیزم معاصر گام بردارد، نیاز است تا کادر های مسلکی برای قسمت کردن اندوخته ها و تجربه های شان برا ی فردای بهتر مطبوعات کشور ما به کشور دعوت شوند و زمینه استفاده از این شخصیت های علمی و مسلکی  فراهم گردد. من در حا لیکه  بیست و پنچ سالگی فعالیت ژورنالستیک داکتر داود جنبش را صمیمانه به وی تبریک و تهنیت عرض میدارم  به  وی موفقیت و صحت وسلامتی ارزو میدارم.

فضل الرحیم رحیم

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :