شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۸

روز جهانی زن به همه  زنان افغان مبارک با د

به بهانهء هشتم مارچ روز جهانی زن

 روز جهانی زن ، جشنی است فرخنده  اما دریغ و درد در 365  روز سال فقط یک روز سبولیک در کشور ما با بدرقه ء شعار  و گفتار بدون عمل بنام روز  زن اختصاص یافته متباقی  364 روز ان دوام مظلومیت  ، عذاب و درد به موجودی بی همتای  بنام زن حواله گردیده و او را بنام نصیب  وقسمت  زن بودن اسیر حصار ها و طعنه خور ناقص العقل ساخته اند.بدینگونه  نصف از پیکر جامعه در قلمرو جغرافیائی ذهنیت نابکار،  مظلومیت  وعذاب را نا خواسته تجربه میکنند و مجال مشارکت و فعالیت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را عملا ندارند.که این یکی از بارزترین نشانه های  سیاه بختی های ما بشمار میرود.این جشن را نباید  برای نمایش ظاهر اراسته ما با لباس به اصطلاح دموکراسی به شکل نمایشی ان تجلیل نمایم بلکه از ته دل با اعتقاد به اینکه خداوند(ج) ادم و هوا را در بهشت خلق کرد و در گناهء چشیدن  ان میوه ء از با غ بهشت هر دو در پیشگاه ء خالق حق ، گناه کار شمرده شدند و با اولین نشانهء از خطا از بهشت به دنیائی فانی یکجا هجرت کردند و امروزه تسلسل نسل انسان بر می گرد د به خلقت ادم و هوا که خلقت شان از یک گل بوده است وبس.بیاید ذهن مان را از وسوسه های شیطانی پاک نمایم و برای  زن که مادر است در 365 روز سال مجال زندگی کردن ، مجال گفتن ،مجال اندیشدن و با لا خره  مجال مشارکت در همه امور زندگی را به حیث  انسان صاحب تفکر،  اندیشه و عمل  مهیا سازیم و انگاه  است  که فر خند گی زندگی  و رونق ان نه برای یک روز بلکه  هر روز و هر لحظه خواهد بود

فضل الر حیم رحیم

8 مارچ 2007

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :