شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - چهارشنبه ۱۳۸٥/۱۱/٢٥

سوگ و ماتم در سفر بی برگشت هنرپیشه ء تیاتر و کارتونیست چیره دست کشور

 

                         شیر اقا رحیمی  1971  _    2007

 

شب 15 جنوری سال روان عیسوی پنچه های شوم مرگ  برای گرفتن جان انسانی دراز شد که او در بستان هنر کشورش گل سر سبد بود. دست اندرکاران تیاتر  ، تمثلین و کارتون ، کاریکاتور در کشور ما اند ک اند. در چنین حالت می توان گفت که مرگ نا بهنگام شیر اقا رحیمی یک ضایعه ء بزرگ است.

شیر اقا رحیمی در زمان حاکمیت طالبان به ایران پناهنده شد و در عرصه ء کارتون رابطه اش را با مطبوعات بیرون مرزی افغانستان تامین نمود . سر گردانی غربت و بی وطنی، او را به اذربایجان و از انجا به کانادا اواره ساخت . به مجرد رسیدن به کانادا  به اموزش زبان انگریزی پرداخت و مصروفیت کاری برای خود سراغ نمود و در کنار این همه رابطه اش را با نقش کردن کارتون قطع نکرد. وی در ترسیم کارتون هایش بسیار ماهرانه به انچه پرداخت که در حوصله ء نوشته ها نمی گنجید .سال 2005 عیسوی  فامیلش به کانادا امده و به او پیوستند. او که پدر 5 دختر  دوپسر بود شب 15 جنوری سال روان در حالیکه از کار برمی گشت موتر فورگونش با ترن تصادم می کند و جان را به حق می سپارد. از زنده یاد شر اقا رحیمی در عرصه ء کارتون اثار زیادی در مطبوعات ایران و مطبوعات بیرون مرزی افغانستان بجا مانده با دیدن هر اثر وی یادی ازچیره دست شخصیت هنریش در ذهن اهل هنر و فرهنگ جاویدان می ماند.

روانش شاد باد

فضل الرحیم رحیم

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :