شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/٥

شخم زدن زمین به صورت رایگان

پسر پیر مرد که در یکی از روستا ها دور دست افغانستان زندگی می گرد بد ست امریکایان دستگیر  و به گوانتانامو منتقل گردید . پسر از بابت پدر نا توانش سخت در تشویش بود نه خطی و نه خبری  روزی از  روز ها نامه ء پدرش را برای پسر در زندان گوانتانامو اوردند پسر از دید ن نامه خوش شد و نامه را سر تا پا خواند  در قسمتی از نامه  پدر ش نوشته بود ( اینک اندک  اندک بهار می رسد  وقت کشت  وکار است اما دریغ و درد که تو پسرم در کنارم نیستی نمی دانم زمین ها را کی امسال شخم بزند من خو توان کار وبار را ندارم .) پسر با خواندن این متن خیلی نا ارام شد  رفت  نزد نگهبان  از وی قلم کاغذ خواست  به جواب نامه ء پدرش نوشت ( پدر عزیزم از تو خواهش می کنم  به سر من ترا قسم که زمین های ما را شخم نزنید زیرا من در ان زمین ها به مقدار زیادی  سلاح و مهمات جنگی را پنهان نمودام فکر تان باشد و از شخم زدن منصرف شوید) یک هفته بعد  پسر نامه ء از  پدر بدست اورد که در ان نوشته بود.(پسر عزیزم من خو تصمیم نداشتم که در عدم موجودیت تو زمین های مان را شخم بزنم  اما سر بازان امریکائی زمین های ما  را چنین  شخم زده اند که نمی توانم برایت توصیفش را نمایم خانه ء شا ن اباد.)

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :