شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٢۳
استا د فضل محمد فضلی یکی از چهره ها ی بر جسته ئ رشد و ترویج هنر تمثیل و تیا تیر بد رود حیا ت گفت
 
هنر تمثیل و تیا تر در کشور ما  یک مسله کا ملا  بغرنج و پیچیده بوده  است, با وصف  ان دلبا خته گا ن این هنر تلاش کرده اند تا مشعل این هنر را فروزان نگهدارند.استا دفضلی یکی  از چهره های بر جسته  رشد و ترویج هنر تمثیل و تیاتر  درکشور ما که سالها قبل در زادگا ه اش شهر قندهار به این هتر رو اورد  و در پنچاه سال حضور فعا ل اش در صحنه هنر تمثیل و تیاتر توانست  توجه مردم را  به تیاترو نمایشنامه های رادیوئی و تلویزیونی  جلب کند.فضل محمد فضلی هنر تمثیل را از جانمحمد پلار فرا گرفت و در سال 1340 به استیزئ  پوهنی ننداری راه یافت علاقمندی و پیگیری  وی تا حدی بود  که ف.فضلی دست به قلم برد و خود  به نوشتن نمایشنامه ها پرداخت بعد ها کسب  تجربه و مهارت به وی این  صلا حیت را داد که  به حیث کار گردان حضور فعال یابد.تا اینکه در بخش هنر و ادبیات رادیو و تلویزیون وقت مدیریت نمایشنامه ها را عهده دار شد.استاد فضلی نه تنها در داخل کشور تلاش کرد تا هنر تمثیل و تیاتر به گو شه و کنار  افغانستان راه  خود را باز کند بلکه برای معرفی بهتر رشد این هنر بار ها سفر های به خارج از کشور داشت.چهره ئ صمیمی اواز پر از طنین  محبت استا د فضلی  تکیه گا ه ئ  بود برای  همکارانش, ممثلین وشنونده گان اواز ش زیرا  وی در دیالوگ ها به ادبیا ت عا میانه  و به اصطلاح به زبان  مردم ارج می گذاشت.ف .فضلی انچنان  به هنر تمثیل عشق می ورزید که همیشه به غنا مندی  و انسجام بیشتر و بهتر این هنرو هنرمندان می اندیشید سا ل پار در یک مصاحبه اختصاصی  با یکی از رادیو های های خارجی که برای افغانستان  نشرات دارد عدم تو جه  دولت را به هنر تمثیل و هنر مندان  جفا ئ محض خوانده بود.با انکه ف.فضلی سالها قبل بر سکوی بلند مدارج هنر تمثیل تکیه زده بود و هرکسی که با هنر وی اشنائی داشت وی را در موقف استاد یافته بود سال گذشته رسما لقب استاد به وی داده شد.استاد فضلی بعد درگیری بین گروه ها ی  جهادی در سال 1992راه غربت را به پیش گر فت و به پاکستان رفت دیار غربت  نتوانست اراده  و دلبا ختگی  وی رازیر سایه خزان گو نه اش  قرار دهد بر عکس  استا دبه گو شه ئ  انزوا نرفت بلکه با امید قوی به کا ر اش در این راستا ادامه داد و در همکاری با رادیوی بی,  بی , سی بر نامه زندگی نو خانه نو راپیش برد  بعد از بوجود امدن حکومت انتقالی  استاد فضلی به کشور بر گشت و به کار  هنر ی اش ادامه داد.درطول حیات  هنری اش استاد نمایشنامه ها داستانها کوتاه ورادیو درام های را به زبانهای پشتو و دری نوشته است که این همه می تواند در کنار سایر خدمات بر جسته ئ استاد فضلی  به وی هویت فنا ناپذیر و جا ویدان ببخشد
هرگز نمیرد انکه دلش زنده  شد به عشق
ثبت است بر جریده ئ عالم دوام  ما
در حا لیکه استاد فضل محمد فضلی با تمام توان  تلاش داشت  تا نهاد ها فر هنگی  و بویزه بخش تمثیل و تیاتر احیا مجدد گردد مرگ مجال رسیدن به این ارمان مقدس را برایش ندادبتاریخ 11 اپریل سال روان این نویسنده و ممثل ورزیده ئ کشور ما بدرود حیا ت گفت
روانش شاد باد
فضل الرحیم رحیم  بلجیم
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :