شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - دوشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٧
 

 

 

 

 

 

محمد سیر  و میلا د د و ورزشکار خورد سال اما چهره های پر درخشش

 

 

 
محمد سیر متولد 11.02.1995 و میلا د متولد 06.03.1996  قریب  د و سال  نیم است که  در کلوپ
( PURMRSTEIJN)  در کشور ها لند به بازی  فوتبال مصروف اند . هر چند  د و سال و نیم  برای  فرا گیر ی  و اموزش تمامی تکنیک های فوتبال زمانی  زیادی نیست اما سیر  و میلا د در همین  زمان کوتاه  توانسته اند در گروپ  کلوپ و حتا در محل  زندگی خود به صفت بازیگران خوبی درخشش داشته باشند. 
انها فعلا در گروپ(  D8) یکی  به صفت مهاجم  و دیگری در دفاع از گول ( بیک) بازی  می کنند روز های مسابقه  کپتان  و رهنمائی تیم از همه بیشتر انتظار بی صبر انهء  سیر و میلا د را می کشد. 
 
زمانی که مسابقه  اغاز می شود تماشاچیان  و هوداران  تیم مذ کور از شناخت  بازی  بسیار عالی  این  دو بازیکن  دارند  و هنگام هجوم به دروازه ء تیم مقابل  همه با یک صدا  فریاد  می زنند "میلا د  میلا د  میلاد" و هما ن است  که میلاد در اوج احساسات هودارانش توپ را به ثمر می رساند و زمانیکه توپ راهش راه به طرف دروازهء تیم ( D8) باز می کند امید  هوادران  تیم در فریاد های که به نام" سیر  سیر سیر"    گرهء می خورد  همانجاست که سیر با مهارت کامل  به  دفاع از مهاجمین  می پردازد. و گلی دیگری را به دسته های محبت هوادرانش می افزاید.کپیتان تیم بار ها گفته است که غیابت  سیر و میلاد در هر مسابقه موجب اصلی ناکامی تیم ما است.

 

   فضل الرحيم رحيم

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :