شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - دوشنبه ۱۳۸٥/٥/٢۳

به یاد بوداء بامیان 

گريستم

من بودیست نیم

اما برای فرو ریختن تندیس بودا گریستم

به ان قا مت بلند دیر پای

به ان نشا نه ئ فرهنگ دورنمای

به ان برج بلند فخر وطن

از شکست وریخت بودا ئ بامیان گریستم

به ان  حکم  جاهلانه ئ تنی چند

به ان کلند خشنناک شکست وریخت

به ان روز سیاه که کوردلان  هیبت افریدند

به ان تن پاره پاره ئ زخمی فرو ریخته بر زمین

گریستم  گریستم گریستم

من بودیست نیم

اما برای فروریختن تندیس بودا گریستم

فضل الرحیم رحیم

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :