شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳۸٥/٢/۱٧

برانيييييييييييی يک سال  از مرگ عاشق دلباخته موسیقی  نصرت پارسا  می گزرد    نصرت پارسا که از سن شش سالگی به موسیقی  رواورد بود  وروزگاری در محافل شخصی که استاد سر اهنگ در منزل شان داشت  درسهای  مبادی موسیقی  کلاسیک  را از  او فرا گرفته  بعد ها به کشور هند مهاجر شده  و در انجا اساسات موسیقی را نزد  استادان زبردست هند اموخت  وبعدها به کشور المان پناهنده شد و در رشته  برق تحصیلاتش  را تمام نمود  اما همزمان   با جد یت  کارش را در عرصه موسیقی ادامه میداد برای شاد ساختن  دل رنجور وطندارش کنسرت ها بر پا نمود شادی افرید   و به محافل شادی هموطنانش رنگی دیگری  بخشید سال پار  در کانادا  کنسرتی را که به مناسبت روز مادر بر پا کرده بود  حین ختم کنسرت و در باز گشت  به هوتل اما  دریغ و درد که  مورد حمله ئ  یکتعداد  از بد مستان  بی معاشرت قرار گرفته  از اثر ضربه ئ که به قسمت سرش وارد گردیده بود فردای ان  در شفاخانه  جان به حق سپرد او که 35 سال داشت برای  اینده موسیقی  کشور چراغی بود  پرنور  و درختی بود پر بار  اینک  یکسال  از نبودش  می گذرد اما اهنگهایش  انقدر  دل پذیر اند که  انسان باور نمی کند  که  او مرده باشد  در واقیعت امر  نصرت  پارسا  با تجد د گری و  اجرای اهنگ های   که  از    ته دل    خوانده    همیشه   زنده  است  و  جاویدان    .     فضل الرحیم رحيم ب

۷یشـتر مراکککککککککسـندارش را ندارندحیطه شـهـر

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :