شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - دوشنبه ۱۳۸٥/۱/۱٤

بهار

 

 

رقص لطیف نسیم صبح بها ری

برانگیخت سوزو سرود در قناری

سبزه را جا ن داد وغنچه را خنده بر دهان

بر هر چرخی که زند به رسم سازگاری

لاله را هم بخشید عشوه و ناز صحرائی 

زگل و شگوفه  اراست ائینه رعنائی

به نرگس بداده عطر , کر شمه و ناز

چو ن دختر ساز که دل ربایت هنگام ریزه کاری

خوشا لطافت رقص نسیم صبح بهاری

خوشا رنگ بهار وساز قناری

 

فضل الرحیم رحیم

بهار 1385 خورشیدی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :