شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - جمعه ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
گریستم
 
من بودیست نیم
اما برای فرو ریختن تندیس بودا گریستم
به ان قا مت بلند دیر پای
به ان نشا نه ئ فرهنگ دورنمای
به ان برج بلند فخر وطن
از شکست وریخت بودا ئ بامیان گریستم
به ان  حکم  جاهلانه ئ تنی چند
به ان کلند خشنناک شکست وریخت
به ان روز سیاه که کوردلان  هیبت افریدند
به ان تن پاره پاره ئ زخمی فرو ریخته بر زمین
گریستم  گریستم گریستم
من بودیست نیم
اما برای فروریختن تندیس بودا گریستم
 
فضل الرحیم رحیم
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :