شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱۸

پوهاند محمد کاظم اهنگ،چهره مطرح در عرصهء ژورنالیزم ، داعیهء اجل را لبیک گفت ،

بزرگمردی که شخصیتش با تجربه هائی در عمق سردی و گرمی روزگار و اندوخته هایش در داخل و خارج از کشور در عرصهء ژورنالیزم معاصر، به پختگی رسیده بود،  چندین دورهء از فارغان فاکولته ء ژورنالیزم از او از الفباء مبادی  تا بغرنجترین مسایل ژورنالیزم را اموختند .پوهاند اهنگ بیشترین قسمت از عمر خود را وقف ترویج و تدریس ژورنالیزم معاصر در کشورما نمود. استاد اهنگ همیشه برای انانیکه موفقانه تحصیلات خودرا در فاکولته ء ژورنالیزم به پایان می رساندند چنین توصیه می کرد" شما که فردا به حیث ژورنالیست اجرای وظیفه می نماید عصارهء همه ء اموزش تان این است که باید سیاه را سیاه و سپید را سپید بگوید و یا بنویسید ، هر چند که مسلک ژورنالیزم با جابجائی مناسب کلمات ویا به اصطلاح بازی با کلمات است اما شما ضمن بازی با کلمات هنر بیان واقعیتها را در تهیه  مصاحبه ، گزارش ، خبر ویا راپوتاژ داشته باشید .اموزش شماامروزدر عرصهء ژورنالیزم به پایان نمی رسد.شماعلاوه ازتجربه که در جریان کاربدست می اورید با مطالعه ء شخصی تان سلسه ء اموزش تانرا در مسلک ژورنالیزم ادامه بدهید " پوهاند محمد کاظم اهنگ ، استادی بود مهربان و با پشت کار . بیشترین نبشته ها ی او در غنامندی معلومات از ژورنالیزم را تشیکل می داد . که توشهء است به عنوان تصدیق جاویدانگی نام و شخصیت والای او در زمره ء مردان خدمتگار و صادق به وطنش . مرگ او نتنها غمی جدائی اموزگار مهربان به دست اندرکاران  ژورنالیزم در کشورما است  بلکه ازدست دادن شخصیتی است که موثریت اش نیاز بود برای مطبوعات نوپای کشورما . روحش شادباد.

فضل الر حیم رحیم خبرنگار ازاد

7.01.2007

 

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :