شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٠

اینک یک سال با ۳۶۵ روز چند ساعت که هر روز ان را عمدا خبر مرگ ، انفجار، حمله های انتحاری ،سیلاب ، لززله ، بمبارد و قتل افراد ملکی در بر داشت ،  با نشانی  کردن بیشمار ی از روز های این سال (۲۰۰۷) با رنگهای سیاه که یادگاری از غم های نازل شده در هر گوشه و کنار به عنوان خاطره ء درد انگیز ی با انسانهای بیچاره تا پایان عمر  باقی مانده است ، جایش را به سال ۲۰۰۸ عیسوی واگذار می شود . ارزو دارم تا این سال با همه مضمون و معنا یش سالی نوی باشد که دیگر خبر وحشت حاکم  قتل و کشتار انسانهای مظلوم در جهان از رسانه ها شنیده نشود. به همین ارزو مندی به تو ، ای بینندهء صاحب دل ، رسیدن به همه ارزو های نیک و انسانی ات را در این سال از تهء ارزو دارم  . فضل الر حیم رحیم خبرنگار ازاد

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :