شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - چهارشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱٧

هشت مارچ اين جشن خجسته ارج گذاری بمقام والای زن را صميمانه تبريک وتهنيت عرض ميدارم.

فضل الرحيم رحيم

۸مارچ ۲۰۰۶عيسوی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :