شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٤

 

پیا م تسلیت

محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی ، سخن سنج شاعری که در طول عمر پربار ادبی خود چون هنر مند ماهر با جابجائی واژه ها ، اشتی دادن و نسبت افرینی واژه با واژه  در ترکیب سازی ها ، در ارایه مفاهیم و مضامین بکر وعمیق در عالترین شکل ان  با ظریف ترین وجه علایق ، خواستها و انگیزه های نهفته در نهاد انسان را در سروده هایش بیان داشت و چون نقاشی ، تابلو های از کلمات و واژه های متبلور و جانداری را از جلوه های رنگ امیزی شده که  از انتخاب رنگها و در هماهنگی ، توافق و بستگی کامل  ان با موضوع در بهترین شکل  ممکن یعنی وحدت کامل رنگها با موضوع را به تصویر کشید . استاد بیرنگ کوهدامنی از جمله اگاهان شعر وادب کشورما بود . شخصیتش اراسته  از صفا ، یک رنگی ، دوستی ، مهر و محبت و احساسات شریف  انسانی بود . سرود هایش انعکاسی بود از واقعیت ها عینی که با بالهای اندیشه وتخیلات شاعرانه روح صاحبد ل خوانده را به پرواز می اورد . مگر چنگال عجل و تقدیر نا خواسته که مرگش می نا مند ، بتاریخ 20 قوس سال روان خورشیدی که مصادف است با 11 دسامبر سال روان عیسوی   در دیار غربت، مجال پرداختن به ظرافت های کلام را از این مرد سخن سنج  گرفت . و درد سکوت همیشگی او  غمی است به مانند کو ه ء بر دل اهل اد ب و شیفته گان شعر کشور ما . من در  اندوه  وغم ، مرگ نا بهنگام مرحوم استاد عاقل کوهدامنی  خود را با فامیل ، دوستان و بازماند نش شریک میدانم . روانش شاد باد .فضل الر حیم رحیم  .خبر نگار ازاد .14.12.2007

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :