شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - پنجشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٧

گفت وشنود فضل الرحیم رحیم ، خبر نگار ازاد با دوشیزه مریم شریفی ، هنرپیشه جوان وبا استعداد سینما بیرون مرزی کشورما.

مریم شریفی ، که بیست ویک سال قبل از امروز در شهر کابل دیده به جهان گشوده ، مدتی ده سال است که با فامیلش در کشور هالند، زندگی می نماید. در سال روان عیسوی با اخذ دپیلوم در رشته ء سیا حت( توریزم) تحصیلاتش را به پایان رسانیده. مریم شریفی ، علاوه از اینکه به هنر سینما علاقهء وافر دارد ، نویسندگی و سرودن شعر هم بخشی از شوق و علاقمندی اورا تشکیل میدهد . وی اکثرا به حیث گوینده خوب، در برنامه های ویژه که به مناسبت های مختلف از طرف افغانهای مهاجر مقیم هالند راه اندازی می شود سهم می گیرد. گفت شنود داشتم با مریم شریفی پیرامون فعالیت هنری اش که خدمت شما خواندهء صاحب دل تقدیم می گردد .
چگونه به هنر سینما رواوردید ؟
- سر چشمه ء رو اوردن من به هنر سینما ، همانا شوق وعلاقه ام از دوران کودکی به فلم و سینما بود . همیشه من فلم های هندی وسایر فلم که در افغانستان زمینه نشر داشتند با دقت می دید م از حرکات وژست های هنر پیشه ها خوشم می امد . تا اینکه به کشور هالند مهاجر شدم و در این جا هم همان شوق وعلاقه نسبت به سینما در وجودم پا بر جا بود.من اکثرا در محافل که به مناسبت های مختلف از طرف هموطنانم راه اندازی می شد و یا می شود به صفت گوینده سهم می گیرم .همین سهم گیری ام در محافل زمینه ء شد برای اشنائی ام با کارگردانانی خوبی کشور ما که در کشور هالند تشریف دارند. برای اولین بار محترم فضل حکیمی کارگردان خوب کشور ما از من تقاضا به عمل اورد تا در فلم بنام (وارث) نقش مرکزی را اجرا نمایم . در ان فلم نقش که داشتم انرا اجرا نمودم . وبه همین شکل محترم کریم تنویر هم نقشی را در فلم پروفیسور برایم داد که انرا نیز انجام دادم .که می شود گفت گام های نخست را از فلم وارث و پروفیسور اغاز نمود ام و امیدوار هستم در این راه گامهای بلند تری و کار های بیشتر انجام دهم .
شما زمانیکه برای هنر پیشه شدن فکر می کرد اید و انگاه که از شما تقاضا به عمل امد تا در فلم نقشی داشته باشید.شاید رویا های مد نظر تان بوده . ایا با کار در همین دو فلم شما به رویا های تان دست یافته اید و یا نه ؟
- حرف شما دقیق است ، هر انسان در هر کاری که اقدام می کند رویا های خودش را از اجرای ان کار می داشته باشد و هر کاری که انسان به اجرای ان اقدام می کند همین خود اقدام برای اجرای ان سنگ پایه ان کار را تشکیل میدهد. امروز بزرگترین ضعف سینما کشور ما کمبود نقش زنان را تشکیل میدهد در حالیکه در سینما همسایه های کشور ما مانند ایران ، پاکستان ، هند ، تاجکستان ، ازبکستان این کمبود وجود ندارد. بنا با خود صادقانه تصمیم گرفتم تا با اجرای نقش در فلم ها ، نمونه ء خوبی شوم تا دختران و زنان افغان تشویق شوند و به هنر سینما رو اورند.همین که من نمونه ء خوبی باشم در این عرصه یکی از رویا هایم است .
بیشتر در کدام نقشها خود را راحت احساس می کنید ؟
- در نقشهای که جدی و پر از احساس باشند و در نقش های رومانتیک .
نظر شما در مورد فلم های که در داخل افغانستان تهیه شده اند چیست ؟
- به عقیده من انچه امروز سینما افغانستان بعد از یک سقوط وشکست وریخت کلی ارایه میدهد یک دست اورد است که قابل ارج و احترام است . سینما افغانستان با امکانات مادی و تخنیکی خیلی ناچیز باز هم فلم می سازد برای من کار سینما گران افغانستان در داخل کشور قابل قدر است . برای ساختن فلم های عالی امکانات در همه عرصه ها یک ضرورت است . با گذشت زمان شاید ساخته های خوبتر ،بهتر و عالیتری از سینما کشور خود داشته باشیم .
نقش سینما را در زندگی امروزه انسان چگونه می یابید ؟
- من فکر می کنم که سینما و فلم نقش اساسی در زندگی جامعه و انسانهای ان دارد.امروز سینما نقش استقامت دهند را در راستای رساندن اگاهی بیشتر به نوع بشر دارد . اما موقف سینما در ذهنیت انسانهای جامعه رابطه به درک مردم همان جامعه از سینما و هنر دارد .
ایا شما تا به حال فلمنامه ء نوشته اید ویا تصیم دارید که بنوسید ؟
- من به نویسندگی علا قهء زیاد دارم بیشتر اوقات خود را صرف نوشتن و بویژه شعر نموده ام. تا به حال جرت نوشتن فلمنامه را ننمود ام ، اما در اینده در نظر دارم .
پیام شما منحیث دوشیزهء سینما گر افغان برای علاقمندان زن ، سینما چیست ؟
- پیام من برای دختران و زنان که علاقمند کار در سینما هستند این است که کار در سینما و فلم با در نظر داشت موانعی که بر سر راه ما و جود دارد از ما در قدم نخست عشق به هنر سینما ، شجاعت ، صداقت و مقاومت بیشتر در برابر تعصب کور می خواهد . بالاخره ما باید با در نظر داشت نقاط فوق نشان بدهیم که زنان هم می تواند با مردان یکجا در افرینش اثر هنری نقش و سهم بارزی داشته باشند.
تک دنیا تشکر از شما دوشیزه مریم شریفی که به سوالاتم پاسخ گفتید . ایام به کام تان باد .
فضل الر حیم رحیم خبرنگار ازاد ـ۶ نوامبر ۲۰۰۷
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :