شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٤

 

ادریس برمک رزمنده ، در جستجوی ارزویش

 

با همه مشکلاتی که بر سر راه است ، با ز هم برای رسیدن به ارزو خود تلاش می ورزم .

 

این شرح حال  ادریس برمک رزمنده ، است . که برای شمولیت به مثابه ء بازیگر در یکی از تیم های مطرح اروپا، رویا ها و ارزوهایش ، اورا با تلخی ها ، شکست ها و نا امیدی های روزگار مواجه نموده . اما او جسارتش را در پویائی وتلاش برای رسیدن  به ارزویش با بدرقه متانت خستگی نا پذیز  یاور خوبی می یابد و راهش را تا سر حد دست یابی  به شمولیت  در یکی از تیم های نامدار اروپا ، اد مه میدهد.

 

ادریس بر مک رزمنده ،  در سال 1986 عیسوی  در ناحیه هفتم شهر کابل، در یک فامیل روشن اندیش دیده به جهان گشوده.هنوز پنج سال بیش نداشت که به ورزش رزمی تکواندو ، رو می ا ورد و در زمینه  فراگیری ان از خود درخشش خوبی به نمایش می گذارد. که در نتیجه کمر بند ابی با خط سرخ و تصدیق نامه ء را نصیب  خود می سازد.  او با جمع از اعضای فامیلش  بنا بر نا مساعد بودن وضع افغانستان مقارن سالهای هفتاد خورشیدی  راهئ دیار غربت می گردد. که زندگی سرگردان، اوارگی و غربت او را با فامیلش مقیم شهر هامبورگ المان می سازد.  در سال 1998 عیسوی مسابقات بین المللی فوتبال که در فرانسه راه اندازی شده بود و از طریق تلویزیون ، ادریس ، با تماشای ان علاقمند بازی فوتبال می گردد. و همین علاقه و شوق زمینه ء می شود برای  اشنائی  او با مربی یکی از تیم های فوتبال شهر هامبورگ ، برای شمولیت و عضویت در تیم مذکور امتحانی را موفقانه سپری می کند و عضویت تیم ( ت – اف – گی ) را حاصل می نماید . فراگیری و رعایت قواعدو تکنیک های فوتبال موجب درخشش وی گردیده  موجب  ان شد  تا سال 2000 عیسوی عضویت لیک اول خورد سالان تیم  ( ام – اس – وی ) هامبورگ را کمائی نماید. با انکه مشکل پسندی در جذ ب عضویت این تیم وجود داشت اما او با موافقیت تمام از ازمایش ان بدر می اید .  در سال 2003 عیسوی  ادریس برمک رزمنده ، با جمعی دیگری از بازیگران تیم شان برای اجرای مسابقات عازم ایتالیا می شوند . تیم مذکور در مسابقات ایتالیا جایگاه ء سوم را احراز می نماید که برای بازیگران خوب از جمله برای  ادریس ، نیز مدالی اعطا می شود. بعد از برگشت از مسابقات ایتالیا  و عضویت  تیم اول هامبورگ ( اچ – اف – وی ) را بدست می اورد . قریب سه ماه در این تیم به تمرین و بازیش ادامه میدهد .بعد از سه ماه  چون پاسپورت المانی نداشت برایش اجازه بازی و تمرین در این تیم داده نمی شود. ادریس از شنیدن این تصمیم  مایوس و سرخورده نمی شود . در رخصتی های تابستانی  همان سال نزد برادرش که در جمهوری سلواک  اقامت دارد ، میرود و با مربیان فوتبال کشور سلواک ، اشنائی حاصل می نماید و همین اشنائی فرصت انرا برای ادریس میدهد تا اندوخته و اموخته های  خود را در عرصه تکنیک و اجرای درست قواعد فوتبال را در حضور مربیان فوتبال انکشور به نمایش بگذارد. زمانیکه وی هژده ساله می شود. وضمن سفری که به سلواک داشت از طرف مربیان سوپر لیک سلواک، برای بازی دعوت می شود.  تقریبا سه ماه تمام او به بازی و تمرین خود در سوپر لیک سلواک، ادامه میدهد. چون  جمهوری سلواک، هنوز به اتحادیه اروپا ملحق نشده بود  با وصف در خواست مکرر مربیان سوپر لیک  سلواک، از مقامات وزارت داخله ان کشور مبنی بر تمدید ویزه وی ، وزارت داخله کشور سلواک، ویزه  ادریس، را ختم شده دانسته واز وی تقاضای بر گشت مجد د به کشور المان، را  می نمایند. حین بر گشت به المان، وی  موضوع اقامت و بازی در تیم فوتبال سلواک را با مقامات ذیربط المانی، در جریان می گذارد .در پاسخ برایش گفته می شود که شما اگر می خواهید در سلواک ، اقامت داشته باشید باید پاسپورت المانی ، تانرا تحویل نموده و مجددا در خواست پناهندگی  از جمهوری سلواک، نماید . با شنیدن این جواب او نا امیدی را بدل راه نمیدهد .در حالیکه سلسه ادامه تحصیل را از دست داده . مصروفیت کاری غرض بدست اوردن پول را سراغ می نماید .  بعد از دو سال کار مقداری پول بدست میاورد. و در همین جریان است که با مربی تیم ( برسولانا ) هسپانیه ، در تماس می شود  مربی تیم مذکور در تماس تلیفونی به ادریس ، وعده میدهد که او می تواند با تیم( بر سولانا) تمریناتش را به پیش ببرد . اما زمانیکه او به هسپانیه ، میرود به او اجازه تمرین را نمی دهند .این بار هم او خسته و واگیر نمی شود . به المان ، بر می گردد. حین بر گشت  با عزم راسخ به کار می پردازد و همزمان تمرین بازی فوتبال را در لیک های پائین تر ادامه میدهد . اودر حالیکه  5 کپ و 4 مدال از بازی در تیم های مختلف شهر هامبورگ  المان ، در دست دارد . با مراجعه بر هر دروازه ء پاسخ دلخواه خود را بدست نیاورده  اما هنوز هم مطمین است که روز ی از روز ها در یکی از تیم های اول  و مطرح یکی از  کشور های اروپا ئی به مثا به خوبترین  بازگر عضویت خواهد  یافت . به همین منظور وی  ( دی – وی – دی ) از  تمرین و  اجرای تکنیک های  فوتبال را که نتیجه تجربه ء چندین ساله اموخته هایش در عرصه  فوتبال است را تهیه و به تمام تیم های اول اروپا ، ارسال داشته تا باشد انها بعد از غور وبررسی  عضویت او را  قبول نمایند. اگر او به عضویت یکی از تیم های اروپائی ، قبول شود حا ضر است با امتیاز همان تیم به حیث رهنما ، اندوخته ها و اموخته هایش را در راه اعتلای بازی فوتبال در زادگاش کابل ، در خدمت علاقمندان فوتبال قرار دهد .

 

فضل الر حیم رحیم ، خبر نگار ازاد

14.09.2007

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :