شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۱

 

بزرگداشت از شصت ویک سالگی صاحب صدای سحرانگیز ، هنر مند نسلها احمد ظاهر و بیست هشتمین سالروز مرگ آن سرود گر جاویدان

 

8 جون سال روان عیسوی  سالون اوسکا شهر هامبورگ آلمان مهماندار قریب هفت صد نفر از دوستان ، علاقمندان و شیفته گان هنر احمد ظاهر بود . محفلی که به ابتکار و گردانند گی بانوی فرهیخته ء فریبا شمال عظیمی به مناسبت بزرگداشت از هنر و جاویدانگی صدای بی بدیل احمد ظاهر ترتیب گردیده بود، از نگاه جلوه های تزینی و چه از نگاه ترتیب برنامه و پیشبردان با ظرافتهای ابتکاری به قضاوت هر اشتراک کننده و بیننده این برنامه که از طریق تلویزیون آریانا ء کابل نشر شد یک برنامه استثنائی ، فوق العاده و دلچسپ بود . آنچه به رنگینی و شکوه  این محفل می افزود حضور گل های سر سبک هنر موسیقی کشور ما ، گفتنی هایشان در باره شخصیت هنری و بیان خاطرات شان با احمد ظاهر بود .

محترم عبدالوهاب مددی ، محترمه افسا نه ، محترم رحیم مهریار ، محترمه پرستو مشعل ترنم کشورما  محترم احمد مرید ، محترم خوشحال سدوزی ، محترم رشاد فیروز ، محترم حشمت احسانمند ، محترم تیمور شاه سد وزی ، محترم حفیظ علی محترمه دیفیانی علی ، محترم فصیح الله مرشدی  و نو جوانیکه چون گل شاخه ء به سوی کمال شدن میرود پیمان حبیب زی هر یک با گذاشتن شا خه های گل سرخ که نمادی از محبت است در برابر تصویر احمد ظاهر و روشن کردن شمع مراتب احترام شان را بجا آوردند . محترمه فریبا شمال عظیمی در ابتدا با مقدمه ادبی پر محتوا به زندگی، فعالیت هنری و موقف احمد ظاهر در هنر موسیقی کشور ما پرداخت و سپس  محترم عبدالوهاب مددی ، ضمن صحبت فشرده  موقف احمد ظاهر را در هنر امروز و فردای کشور ما جاویدانه خواند، بر ادامه ء تدویر همچو محافل، در بزرگداشت هنر مندان که یک عمر در راه هنر موسیقی خدمت نموده اند و امروز در قید حیات هستند کار موثر فرهنگی دانست. سپس دور میز مد وری برای بیان خاطرات ، هنر مندانی که، هم دوره و یا همکار احمد ظاهر بودند گرد آمدند. که محترمه پرستو مشعل ترنم کشور ما ، محترم رحیم مهریار ، محترمه افسانه ، محترم احمد مرید ، محترم  خوشحال سد وزی  و محترم  تیمورشاه سدوزی  هر یک جالب ترین خاطرات شان را که با احمد ظاهر داشتند بیان نمودند .در قسمت بعدی هنرمندان که در این محفل اشتراک نموده بودند با سرودن آهنگهای از احمد ظاهر بر خجسته گی و گرمی محفل افزودند .

با براه اندازی همچو محافل اگر یادی از فرهیخته گان هنر و ادب  کشور ما صورت می گیرد از جانبی دیگر با اشتراک نو جوانان و جوانان موجب تشویق نسل جوان مهاجر افغان به فرهنگ ، ادب و هنر کشورش می گردد .

 

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :