شا خه
دریچه ئی آشنائی با چهره های هنری - ادبی افغانستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
نویسنده: فضل الرحیم رحیم - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

 

از قلم فضل الرحیم رحیم 

وزارت مالیه افغانستان چهار نوع بیمه را اجباری می سازد !!!!!!!!

وقتی این عنوان را در سائت رادیوی آزادی ، خواندم  عاجل با آقای دل آزار رشوتیار فسادپور زمین خوار که از نگاه موقف امروزیش دست راست مقام است در تماس شدم و پرسیدم که لطف نموده در مورد این چهار نوع بیمه برایم معلومات داده ممنونم سازید . این موجود مقرب همیش نشسته در کنار مقام در زمینه چنین فرمود :

برای شما و مثل شما به دیگران واضح و معلوم است که ما مع الخیر سال 2014 را به پیش داریم و تا آن زمان فرصت کمی باقی مانده ما یعنی مایان (چورزاده ها ، فسادپوران ، رشوت خوران و زمین دزدان ) برای ادامه راه و رسم  و کردار و اعمال خود در این فرصت اندک به یک سلسله اقدام و اجراات در سایه قانون و ضمانت های حقوقی شدیداً نیاز داریم ما یعنی مایان به این نتیجه رسیدیم که چهار نوع بیمه را سر خود ما اجباری و جبراً قابل تطبیق نمایم که قرار ذیل می باشد :

 1 - بیمه سیتم فساد تا3014 البته قابل یاد آوری است که در ختم موعد تعین شده تاریخ آن برای یکهزار سال دیگر قابل تمدید می باشد .

2 – بیمه سیتم  رشوه واختلاس تا 3014 البته این مدت قابل تمدید است در صورتیکه در خزانه های کشورهای دوست ما چیزی بنام پول باقی بماند .

3 – بیمه چور و غصب زمین دولت و مردم تا 3014 این بیمه هم قابل تمدید است قابل اعتبار بودنش تا زمانی است که تمام زمین خاکی خدا بنام های ما قباله رسمی و شرعی شود .

4 – بیمه چوکی های حساس دولتی برای نسل در نسل مایان

فایده این بیمه در این است که حضور فعال و مجال ما در سیتم دموکراسی و سوته کراسی  در بازار آزاد و بازار بسته صد در صد تضمین است و پدر کسی ما ره گفته نمی تواند که سر بینی تان فیل نشسته  . اینه قربان این هم معلومات که امیدوار هستم سرتان در روشنی برق تجارتی همسایه های ما قرار گرفته باشد و راه  ورسم  آئین ما ره مزاق فکرنکنید. 

09-01-2013

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧

از قلم فضل الرحیم رحیم

 

شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!!!!!!

 

این بار به سراغ سائت بی بی سی برای افغانستان ، رفته وعناوین مطالب آنرابا شوخی طنزگونه مرور می کنیم .

 

- وزیر امور خارجه افغانستان: در ترکمنستان گفت‌ وگو نمی‌کنیم .

- راه که میروید به ترکستان میرسد چی فرق می کند در ترکمنستان نی در ترکستان گفت و گو کنید !!!

 

- مقام‌های افغان: قاتل مشاور آمریکایی، ایرانی است .

- شما چی فکر می کنید خیراسرائیلی باشد !!!

 

- مقام‌های افغان از آمادگی مقابله با حوادث زمستانی خبر دادند .

- مقام ها گفتند و مردم هم باور کردند ولی "زمستان می گزرد اما روی سیاهی به کی می مانداین را مردم خوب می دانند" !!!!!

 

 .‎- مقام های ولایت قندوز از تجاوز جنسی به یک کودک خبر دادند

- مقامات غیر از خبر دادن و جار زدن کدام کمال دیگر هم دارند یا نه ؟!!!!

 

- طالبان: دولت و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم .

- برای مردم این کدام گپ نو نیست زمانی مجاهدین چنین می گفتند حالا طالبان !!!!!

- دولت افغانستان: شرایط صلح با طالبان مشخص است .

- مردم می پرسند که مشخص معلوم ویا مشخص نامعلوم ؟!!!!!

 

- کرزی هیاتی را مامور تحقیق در مورد قتل انیسه کرد .

- در این کار کرزی هیچ کس شک ندارد اما گزارش تحقیق را هیچ وقت کسی به چشم نخواهد دید بخصوص ریئس جمهور. بخاطریکه این گزارش ها نه به این دنیا بلکه به آخرت و روز محشر تهیه می شود !!!!!!

 

عناوین فوق را می توانید در لینک پائین مطالعه نماید .

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121206_zs_anisa_murder_karzai_order.shtml

 

فضل الرحیم رحیم

25/12/2012

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥

صدیقی: گروه های مسلح غیر مسوول توانایی برهم زدن امنیت کشور را ندارند. 

راست گفتی ، برهم زدن امنیت کشور بدست گروه های مسلح مسوول است !

 

دکانداران مندوی: قبل از آتش سوزی، سیف های پول دزدی شده است .

شما چی فکر می کنید که اول آتش بزنند بعداً خاکستر را دزدی کنند !

 

پیشنهاد رییس جمهور کرزی، معیار تحصیلی برای دیپلوماتان افغان باید به حد لیسانس باشد.

در این صورت ما در حال حاضر هیچ دیپلومات نداریم !

 

چرا از ورود مواد بی کیفیت در افغانستان جلوگیری نمی شود؟

برای تشخیص مواد بی کیفیت حکومت با کیفیت بکار است !

 

«موجودیت فساد اداری در افغانستان قابل نگرانی است»

برای مردم بیچاره و بی پناه واقعاً اما برای مقامات قابل خرسنُدی است !

 

«عودت داوطلبانه افغانها از کشورهای همسایه افزایش یافته است»

جبر و ظلم ، انسان را ناگزیر به تن در دادن به داوطلب بودن می سازد !

 

«سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده است»

می خواهم بپرسم در جهت مثبت یا منفی !؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

«پولیس افغانستان آغشته به فساد گسترده است»

او بی خبر ، پولیس افغانستان ، قسمتی از بدنهء حکومت فساد زای افغانستان است !

 

«موقف حامد کرزی در امر مبارزه با فساد تغییر کرده»

در جهت مثب یا منفی !؟؟؟؟؟؟؟؟

 

چرا حامد کرزی بار ملامتی را بدوش دیگران می اندازد؟

کرزی این بار گران که سر شانه هایش سنگینی می کند به دوش دوستانش نه اندازد به دوش کی بیاندازد " همین دوستانش بودن که بار گران را به گردنش انداختن حالا نوبت کرزی است ! دوست در همین روز بکار می آید " !!!!

 

افغان ها به تلاش های اخیر صلح امیدوار شده اند .

اول و آخر این تلاش چون نامعلوم است بناً افغانها برای لحظات زنده گی شان امیداوار تراز شورای صلح اند !!!!!

 

 

 

این عناوین از لینک زیرین برگزیده شده .

http://da.azadiradio.org/

 

فضل الرحیم رحیم

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٩

این طنز سال قبل نشر شده بود اما بنا بر یک پیش بینی که در آن وجود داشت و دارد خواستم دوباره نشرش نمایم . ف رحیم

طنز

از قلم فضل الرحیم رحیم

به پیش بسوی حمام های شهر !

دروازه تالار مجلس تحت شرایط شدید و اکید امنیتی به روی آمد ، آمد مقامات باز بود و مقامات هم با عبا وقبای رنگ رنگ یکی پس دیگری درحالیکه چهره های شان ترشی بار کرده بود لم ، لم کرده به جای های شان می نشستند و هر ثانیه بعد به ساعت دستی خود نگاه می کردند و با صدای آرام با خود میگفتند توبه خدایا ، توبه خدایا ، سرانجام چوکی های که دور میز کلان و طویل چیده شده بود پرُ و دور میز با چهره های ظاهراً جدی و کاری آراسته  و دروازه تالار بسته شد . ریئس بعد از نیم ساعت از دروازه عقب تالار وارد شد و بدون مقد مه در حالیکه هردم شهید بودن در سیمایش موج میزد ، اوضاع عمومی ، سیارات ، جهان ، منطقه و کشور را به بررسی گرفت و مرتبط بودن حوداث جاری در کشور را مسوولانه به آنها چسپاند و رو به حاضرین کرد و گفت :

برادران قند و قند آغایان شرین ، امروز من میخواهم که بالای  خطرات ناشی از واسکت ، لنگی و بوت صحبت نموده وقت مجلس ما را تلف نمایم. نظرشما چیست ؟ گل موره جان قند چور ، که پیش پزک مجلس است با صاف کردن گلو اش چنین به صحبت آغاز نمود :

ریئس صاحب قند و نبات ، خدا شاهد است در دلم میگشت که امروز حتمن مجلس ما سر همی موضوع میچرخد . واقعاً و واقعاً که واسکت و لنگی و شاید در همین نزدیکها پیراهن و تنبان نیکر و جراب بوت و بند بوت وغیره وغیره به خطر جدی مبدل شوند  که راستی گپ اینه شده اند . و این یک نوع مشکل جدی  در کار وبار نشست و خیز مجلس و جلسات عمومی و خصوصی ما مقامات را به بار آورده به پاکی نفس تان قسم که با دیدن هر واسکت پوش و هر لنگی دار نفس ما عین در گرده های ما قید وپید میشود . خلاصه کلام اینکه در کار وبار ونشست های شخصی وخصوصی و رسمی ما مقامات سکتکی نیاید من  پیشنهاد می نمایم تا دفاتر ما هر چی زود تر تا دیر نشده به حمام های شهر منتقل شوند و شما قندآغایان شرین ، بهتر میدانید که مجلس و گردهمائی در حمام ها  سابقه طولانی دارد هدفم حمام های زنانه است که خانمها در هفته یکبار یا بعضاً دو بار اساسی ترین مشکلات زندگی ،روزگار و روابط و ضوابط شانرا در قالب پشت سرگوی یا غیبت ، گله و کذار ، تبصره های رقم رقم به بحث می گیرند و در فضا ی مرطوب و گرم حمام دل های شانراخالی میکنند . باداشتن چنین یک سابقه تاریخی و با  استفاده از چنین تجربه غنی چرا ما دست بکار نشویم و مجالس کلان را در حمام عمومی و مجالس خصوصی ما را در اتاقهای نمره دایر نمایم البته با در نظر داشت اینکه شخص که لنگ را توزیع میکند بنا بر حساس بودن پسُت کاریش و موقف تعین کننده اش باید از نزدیکان جناب ریئس صاحب ویا معاونین محترم شان باشد مهم نیست که حتمن حمامی باشد و در این رشته تخصص کاری وباری داشته باشد کافی است اگر گل خندی   باشد مشکلی نیست .  لنگ و لنگیچی هردو تحت مراقبت جدی امنیتی قرار داشته باشند . البته باید پیش بین بود در صورتیکه لنگ هم موجب خطر جانی به ما گردد در آن صورت چون ما همه از یک جنس هسیتم با حیا حضور بی لنگ به مجلس بازی و جلسه گرای خود ادامه میدهیم . این کار نتنها فواید امنیتی دارد بلکه از نظر صحی هم مفید حال ما واقع میگردد این است نظر کارشناسانه ء من . بااحترام . ریئس و اعضای مجلس با شنیدن پیشنهادات گل موره جان قند چور ، خون در رکهای شان دمید و فکر میکردی که حیات دوباره یافته اند با فریاد بلند و بلند همه با یک صدا میگفتند که بیشک زنده باد گل موره جان واقعاً که قند چور و قند گو هستی . ریئس در حالیکه از احساسات میلزید گفت من منحیث ریئس با هر کلمه پیشنهادات گل موره جان قند چور موافق هستم و میخواهم اضافه نمایم که علاوه از سایرچیزها در لست اشیای و اجناس ممنوع الدخول به صحن حمام سنگ پای ، قطعی نصوار دهن و نصوار بینی چلم  در هرشکل قیافه وپل ریش وغیره شامل گردد . شما چطور ؟ اعضای  با یک صدا گفتند شما که که موافق هستید ما صد بار موافق هستیم . به پیش به سوی تدویر مجالس عمومی و خصوصی ما در حمام های شهر .

25.09.2011

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦

حکومت افغانستان فاسد است یا کشور افغانستان ؟

من می خواهم از کسی که این عنوان را (افغانستان یکی از 'فاسدترین کشورهای جهان' معرفی شد) در صفحه بی بی سی برای افغانستان نوشته است بپرسم که آیا در گزارش سازمان شفافیت بین الملل نوشته شده کشورافغانستان و یاحکومت افغانستان ؟ زیرا کاربرد کلمه کشور در این عنوان بی مورد و دور از تعقل می باشد افغانستان به عنوان یک کشور روی نقشه جغرافیائی زمان سالها و جود داشته نه با این نام نشان بد بلکه  در ده سال اخیر به اثر فساد پیشگی مقامات دولتی که خود آلوده با انواع و اقسام فساد هستند در چنین یک وضع اسفبار قرار گرفته بناً به جای کشور می شود نوشت حکومت افغانستان فاسد ترین حکومت جهان معرفی شد استعمال کلمه کشوردر بر گیرنده مفهوم وسیع تر می شود که تمامی باشنده های این کشور را احتوا می کند در حالیکه فساد مروج کار حلقه معینی از مقامات دولتی حاکم در افغانستان می باشد مشوره من برای کسی که چنین عنوان را غیر مسوولانه و دور از تعقل و کاربرد قلم به کار  برده این است تا قبل از همه در زمینه انتخاب کلمات برای هر عنوان دقت لازم و فهم مسلکی خود را به کار ببرد .

فضل الرحیم رحیم خبر نگار آزاد

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٢

طاهر قادری از تهیه کنندگان بی‌بی‌سی فارسی

مستند "با شکسپیر از کابل تا لندن" ساخته بی‌بی‌سی فارسی جایزه بهترین برنامه امسال جوایز بین المللی یوتل‌ست را دریافت کرد.

در مراسم اهدای جوایز که شامگاه جمعه ۳۰ نوامبر، دهم آذر در شهر ونیز ایتالیا برگزار شد، بیش از ۱۰۰ شبکه جهانی در هشت بخش رقابت داشتند و یک گروه از کارشناسان مستقل بهترین کانال‌ها را در بخش‌های مختلفی همچون خبر٬ مستند٬ سینمایی٬ موسیقی٬ کودکان و ورزشی انتخاب کردند.

 

مستند "با شکسپیر از کابل تا لندن٬" با تهیه کنندگی طاهر قادری و کارگردانی هریت شاکراس به داستان ده هنرپیشه افغان می‌پردازد که در شهرکابل انتخاب شدند٬ در شهر بنگلور هند تمرین کردند و بالاخره بعد از فراز و فرودها در ماه آوریل نمایشنامه کمدی اشتباهات شکسپیر را در سالن تاریخی تئاتر شکسپیر در لندن (گلوب) اجرا کردند.

 طاهر قادری تهیه کننده‌ این مستند در مراسم اهدای جوایز درشهر ونیز حضور یافت و این جایزه را دریافت کرد.

مراسم اهدای جایزه یوتل‌ست

طاهر قادری از سختی‌های تهیه این فیلم گفته است: "برای ساخت این فیلم با یک تیم بزرگ، چندین ماه کار کردیم. تهیه فیلم در هوای برفی کابل آغاز شد و بعدا فیلمبرداری تمرین‌ها در هوای بالای ۴۰ درجه هند٬ خالی از مشکل نبود. ولی واقعا خوشحال هستم که داوران مستندم را به عنوان بهترین برنامه سال انتخاب کردند."

سایمون البری٬ یکی از داوران در مراسم اهدای جوایز در مورد انتخاب برنامه‌ها به بی‌بی‌سی گفت:"بدون شک سال ۲۰۱۲ سال تاریخی و پرماجرایی برای تلویزیون‌ها بوده است. انتخاب برنامه‌ها برای جوایز خیلی دشوار بود و ما از میان بهترین‌ها٬ بهترین‌هایشان را بر اساس ساخت و حرفه‌ای بودن انتخاب کردیم."

از میان دیگر جوایز٬ جایزه بهترین پوشش ورزشی المپیک سال ۲۰۱۲ برای شبکه ورزشی اسکای اهدا شد و همینطور جایزه بهترین شبکه موسیقی به کانال سی موزیک تی‌وی بریتانیایی تعلق گرفت.

گرفته شده از بی بی سی برای افغانستان

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٠

در این بحث  من هم دعوت شده بودم که ویدیوی آن را با کلیک کردن روی متن انگلیسی زیر مشاهده نماید .

 http://www.televisiondumonde.be/TDM_EcoleFamille_EcoleLesFamilles_ie.html

                      فضل الرحیم رحیم

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱

احسان الله فضلی جهان فانی را وداع گفت .

احسان الله فضلی ، که با من قرابت فامیلی (بچه خاله گی ) داشت به اثر سکته مغزی بعد از چهار روز تحت مراقبت جدیدی دوکتوران معالجش جان به حقدار حق سپرد . او نه تنها بچه ء خاله ام بود بلکه رفیق و همراه دوران کودکی ، نو جوانی جوانیم بود . خصلت بُرده بار بودن و کرکتر حلیمش انسان را وا میداشت تا در مجا لست باوی احساس کسالت نکند. نبود و مرگش برایم باور کردنی نیست .اما مرگ همان است که ما نا خواسته و یا خواسته بسویش به پیش میرویم ، اینکه کی در کدام مقطع زندگی غزل پیوستن به ابدیت را می خواند و این دنیائی فانی را وداع می گوید خدای حق میداند که سرنوشت ازلی ما را بدست اوست باید سر تسلیم به آن نهاد . روان احسان الله فضلی پسر خاله ام شاد باد و از خدای حق استدعا می کنم که به ما و بازماندگانش صبر جمیل اعطا نماید تا بتوانیم این غم بزرگ را تحمل نمایم .

فضل الرحیم رحیم

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦

 

از قلم فضل الرحیم رحیم 

وجدان پیوندی !!!       

دروازه معاینه خانه دکتر بعد از یک دق ا لباب آرام ، بسیار آهسته باز شد . مردی شیک پوش سرا پا عطر وپودر زده  مقابل دکتر نشست . دکتر پرسید تکلیف شما چیست ؟ مرد گفت دکتر صاحب ، تکلیف من خیلی زیاد است من می خواهم  پیش از همه تکلیف هایم را تشخیص کرده و سپس به علاج ام بپردازید .

دکتر گفت: من منحیث دکتر همیشه چنین کرده ام و در مورد تکلیف های شما هم چنین خواهم کرد . خوب بگوید چی تکلیف دارید ؟  داکتر صاحب ، من از چیزی می ترسم نمی فهمم از چی چیز ولی خوب می ترسم و از تهء می ترسم . ببین دکتر صاحب می گویند که دکتر محرم راز مریضان است ، گپ بین ما و شما باشد من آنقدر می ترسم که از طرف شب وقتی برای رفع حاجت به بیت الخلا میروم بیچاره مادر اولادها از اتاق خواب تا به بیت الخلا که در یک قدمی اتاق خواب ما قرار دارد تامین امنیت می کند در اوایل فکر می کردم که مرا خُنکی گرفته حالا به این نتیجه رسیده ام که رفتن پی درپی ام به بیت الخلا از درک همین ترس لعنتی است . اینه یک هفته قبل مادر اولادها که از سفر تفریحی دوبی برگشت برایم پامپرس آورده و گفت که پوشیدن پامپرس از طرف شب باعث می شود او همرایم نارام نشود و ضمناً من هم بدون نا رام خوابی با خاطر آسوده و بدون ترس و لرز به خواب بروم اما یک چیز را برایم گوشزد کرد که در صورت آمد ، آمد رفع حاجت کلان وی حاضر است خط السیر یک قدمی اتاق خواب تا بیت الخلا را در هر حالتش  و هر وضعیت تامین امنیت نماید زیرا به گفته او حوصله هر کار را دارد اما تحمل به وقوع پیوستن یک چنین حادثه و این حالت را نخواهد داشت و در صورت عدم رعایت مرا به کمیسون عدم رعایت قواعد خانواده گی یکی از کشور های عربی معرفی خواهد کرد . دکتر جان ، گوش کو تکلیف دکه ره ، شکر خدا از درک چوکی و مقامی که دارم معاشم هزار بار بیشتر از معاش یک مامور پایئن رتبه ء دولت است اما روز که دست خالی از کار به خانه برگردم اوقات تلخی های ام موجب می شود تا اولاد ها هر کدام شان خود را از نظرم غایب و غیب کنند و خانه را ماتم باران می کنم . یک روز بچیم همرای بچه همسایه بگو مگو کرد بچیم به بچهء همسایه گفت برو تو چی رقم پدر داری یک روز نان نخورد ضُعف و بی حال در جایش می افتد پدر مه هموتو یک پدر است یک روز رشوت نخورد بخدا از قهر و غضب سگ را چپه نعل می کند . تکلیف دگه ره گوش کو دکتر صاحب ،تکلیف زمین دوستی و زمین خوری است از غصب کردن زمین مهم نیست که ملکیت کیست خوشم می آید ولذت میبرم . از مجلس کردن با هموطنانم هیچ خوشم نمی آید دلم برای میتنگ های علنی و مخفی با خارجی ها می تپد و روزی که همچو میتنگ ها درک باشد از خوشی اتن می کنم اتن  . اگرهمه کوه های کشورما  دالر امریکائی شود و آن همه به من تعلق داشته باشد دلم می خواهد دوبی را آباد تراز آن کنم امادرکابل نمی خواهم خشتی سر خشت بگذارم . نارام هستم ، نارام نمی فهمم از چی درک ولی بی قرار و نارام هستم  . اینه دکتر جان حال روز مه از این قرار است . دکتر با دقت به سر و صورت مرد نگاه کرد و سپس گفت : شما به کتگوری اول مرض فساد پیشگی مبتلا شده اید که علایم آن ترس همیشگی ، پول پرستی ، چپاولگری ، خیانت به وطن ، خارجی دوستی وغیره علایم ناسالم دیگر می باشد . شما به نسبت نداشتن وجدان سالم به این حالت رسیده اید یعنی که وجدان شما مریض است و آلوده . مرد در همین جا حرفهای دکتر را قطع کرد و گفت : ببنین دکتر صاحب ، امروز از برکت پیشرفت طب و تکنالوژی گرده ها و فلب  را تبدیل و پیوند می زنند ، از شما میشه و از خدا، از پول اش تشویش نکو هر قدر خواسته باشی من می پردازم میشه ، وجدان مرا تبدیل کنید یک وجدان پاک و سالم را خریده و در وجودم پیوند بزنید ؟ دکتر با نگاه عمیق ، سر و صورت مرد را از نظر گذشتاند و گفت : وجدان پاک در هیچ گوشهء از این زمین خاکی خرید و فروش نمی شود اما وجدان های مانند وجدان جناب شما را می توان به ساده گی در هرجای دنیا با پول خرید .

 

فضل الرحیم رحیم

06/11/2012

نویسنده: فضل الرحیم رحیم - یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤

سالانه در خیلی از کشورها از جمله در بریتانیا مسابقات (اسپیلینگ) یا املا برگزار می شود.

در مسابقات سال ۲۰۱۲ املاء سرتاسری بریتانیا ( Spelling Bee) آزیتا احمدی، دختر مهاجر از افغانستان بهترین هجی کننده سال شناخته شد.

آزیتا ۱۲ سال دارد و خانواده‌اش سیزده سال پیش افغانستان را ترک کردند و به بریتانیا مهاجرت کردند.

این دختر افغان در کلاس هفتم مدرسه کولچستر درس می خواند.

در مسابقات املاء امسال بریتانیا، دانش آموزان ۱۲۰۰ مکتب/مدرسه از سراسر بریتانیا شرکت کردند.

مسابقه سه مرحله داشته است، واژه ها محدود به رشته ای خاصی نبودند و شامل واژه های علمی، پزشکی و ادبی می شدند.

آزیتا در شهر اپسویچ بریتانیا با خانواده اش زندگی می کند

 

احسان احمدی، پدر آزیتا که در شهر اپسویچ بریتانیا پزشک خانوادگی است می گوید که سختی واژه ها به حدی بود که حتی برای او به عنوان یک پزشک مشکل به نظر می‌آمد.

"واقعا مسابقات سخت و رقابتی بود. خیلی از واژه ها پزشکی بودند. مانند Diaphragm که یک واژه پزشکی است و حجاب حاجز معنا می دهد و یا Tyrannosaurus که اسم نوعی از سوسمار است."

آزیتا می گوید که عواملی زیادی در موفقیت‌اش در مسابقات نقش داشته است. از جمله، مطالعه کتاب.

من هفت جلد کتاب قصه های هری پاتر را خوانده‌ام. از کودکی مادرم من را عادت داده به کتاب خواندن. فکر کنم این در موفقیت‌ام نقش داشته."

آزیتا در گذشته هم دستاوردهای زیادی داشته، از جمله چند داستانش در کتاب قصه های کودکان چاپ شده است.

پدر و مادر آزیتا می گویند که آنها در درخشش فرزندشان نقش داشته اند.

آزیتا در بریتانیا تولد شده است به زبان فارسی هم تسلط دارد

آریا پرنیان احمدی، مادر آزیتا می گوید که او تمام وقتش را صرف پرورش آزیتا کرده است.

"برای من جای افتخار این بود که آزیتا به عنوان یک افغان برنده شد. وقتی همه می پرسیدند که آزیتا از کجاست و می فهمیدند که از افغانستان است، من در لباسم نمی گنجیدم. اما پیام من این است که اگر ما کمی وقت خود را صرف پرورش فرزندان مان کنیم، هر کدام ما آزیتاهای زیادی در خانه های خود داریم."

مسابقات املا (اسپیلینگ بی) از سال ۱۸۲۵ در آمریکا آغاز شد و از آن زمان تا حال در خیلی از کشورها سالانه برگزار می‌شود. در آمریکا حتی برای برنده مقام اول ۳۰۰۰۰ دلار آمریکا هم به عنوان جایزه اهدا می شود.

حالا آزیتا و خانواده اش از دستاورد او خوشحال هستند. شاید کسی فکر نمی کرد دختری که سرزمین مادری‌اش هزاران کیلومتر آنطرفتر است، روزی نامش تیتر روزنامه ها شود، آنهم به خاطر تسلط اش به زبانی، به جز زبان مادری اش.

بر گرفته شده از سائت بی بی سی برای افغانستان

مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :